Vandværket / Generalforsamling
Årsrapporten
indeholder:
- beretning - kort
- bestyrelsens underskrifter
- interne revisorers beretning
- ekstern revisors erklæring
- regnskabsregler
 
- resultatopgørelse
- balance
- noter
 
Budget for næste 2 år
Takstblad for året.
 
Årsrapporten er for det angivne år, med budget for de 2 kommende samt takstblad for året efter.
  
Referat udarbejdes efter generalforsamlingen og beskriver forløbet, beslutninger.
 
DU vælger bare år og aktuelt indhold.
 

Generalforsamling

 
 
 
Retur til Forsiden
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com