Information / Vandrådet

Vandrådet

Vandrådet er en interesseforening for vandværker i Roskilde Kommune. Vores vandværk er privat andelsselskab og der er 25 tilsvarende vandværker i Roskilde Kommune samt Roskilde Forsyning, som leverer vand, varme og kloak til kommunens borgere. 

Vandrådets virke er hemmeligt, så du kan desværre kun får viden ved at anvende kontakt og i så fald, kun hvis du ved hvad du vil vide noget om. beklager.

Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com