Ved driftforstyrrelse af vandforsyningen
ring til:
 
Jørn B. Rasmussen: 2967 9182
 
vedrørende Søster Svenstrup, Birkede, Amager Huse,
 0g vedrørende Dåstrup.

Drift

Drift og vandforsyning
 

Driften er normal ,

 
 
 
Planlagte arbejder:
-
 
Generelt:  
  • Måleraflæsning udføres af vandværket via radioen i vandmålerne..og er gennemført med 100% ...... 
  • Næste Årsopgørelsen kommer i februar 2024 til betaling 1. marts, 2024.
  • Tilmeld til BS/Nets og spar de 50 kr. i opkrævningsgebyr pr opkrævning.
 
  • Vi producerer mellem 135 og 200 m3 i døgnet, svarende til 5 til 8 m3 gns i timen. Mellem 2 og 20 m3 i flow over døgnets forskellige timer. Der forsvinder ca 7% under transporten. 
 
Historik over hændelser:

Dato:

10-10-2023 Brud ved Kastanievænget 14.

07-05-2023 Brud ved Svenstrupvejen 46.

08.11.2021 etablering af ny vandledning under jernbanen på Møllevej 

13-08-2021 Brud ved Svenstrupvejen 8.

Ny ledning underboret fra Svenstrupvejen 8-12.

28-08-2020 Brud ved Engvej 20.

10-07-2020 Ny ledning nedgravet på Søster Svenstrup Byvej fra det gamle vandværk (nr. 6B) til Svenstrupvejen og Løvebakkevej.
 
05-06-2020: Der er et utæt vandrør ved Søster Svendstrup Byvej 4, hvilket betyder at der ikke er vand i Birkede Skov. Vandet er tilbage.

22-04-2020:  SKOVVEJ - udgravning fra 09.00 og til vi finder fejlen.Fejl fundet, repareret og vand på igen. (10-45)

 

08.04.2020: Brud ved Svenstrupvejen 10. Udbedret med bandage.

04.07.19:  Dog er trykket lavt på grund af levering af vand til Viby Vandværk

vI har leveret vand til Viby fra 10.00 til 11.45 p.g.a fejl hos vandforsyningen i Viby.

 

28. mar.2019:

Vi graver på Hannavej for at reparere stikledningen i højre side til ejendom i venstre side. Der lukkes for vandet kl. 09.00. kl. 13.45 er der normal vand tilbage.

Så er der lukket og vand på igen.

19.mar.2019

så idriftsætter vi boringskontrollen på råvandet, således, at vi kan styre leverancen på max 14m3/timen pr boring. Det sætter ikke driften ændringer. 

14.nov.2018:

Driftsproblem med indvindingen behandles og på plads indtil videre. Sagen er nu lukket.

13.nov.2018:

14:00  Vi har lidt driftsproblemer, så pas på mængden af vand !!

18:00 så kommer der mere vand ind igen. tak for indsatsen.

 

14. oktober 2018:

I forbindelse med dræningsarbejde gravede man jo ledningen over på Kokholmvej i ugens løb. Det blev hurtigt udbedret.

14. august 2018:

Søster Svenstrup Byvej 3, udført reparation, vandforsyning er igen normal.

24.juli 2018:

På Agerfløjen er der vand igen. Bruddet er repareret i dag tirsdag den 24.07.2018 ca. kl.11.35.

5.juni 2018:

Brud på Kastanievej. Reparation på Kastanievænget er igang, tirsdag den 5. juni kl. 0900 starter arbejdet. der lukkes for vandet kl. 10.00 til reparationen er udført, vi lukker Engvej og Lassens minde pga brud.1025¬1200

1200 så er der vand på igen. 

31.maj 2018:

Forsyningsledningen på Åfløjen har været lukket fra 0900 til 1040 p.g.a. reparation af et lille hul i jernledningen. Arbejdet er færdiggjort.

29. maj, 2018:

Opgravning Åfløjen 24 afslører brud på stikledningen, så vi  fortsætter torsdag den 31. maj, hvor der vil blive lukket for vandet på Åfløjen fra kl. 09.00.

15.maj,2018:

09.00   vi lukker for vandet på Agefløjen og igangsætter reparation af stikledningen til nr. 27.

13.50 så er der vand på igen. Huller lukkes og vi gør færdige til 15.00.

10. maj, 2018:

Vandsøgning på Åfløjen, Agerfløjen og Envej fra 10-20, hvor vi fandt 2 huller i jord- og stikledning, som udbedres i uge 20 (tirsdag) og når forsikring har godkendt (jordledning).

26. mart.2018:

Lærkevænget har ikke vand fra 10.00 i et par timer pga udskiftning af en forbrugers stophane. Det tog 15 minutter, så nu er der vand igen.

23.mar.2018:

1030  vi LÚKKER for Lærkevænget p.g.a. en forbrugers reparation. fra nu og et par timer frem. og 1045 er vi klar igen. der er vand på.

13.mar.2018: Der har været strømafbrydelse fra 05.00 til 05.17 hvor der ikke blev leveret vand heller. Derefter kører vi normalt.

22.dec.2017:  kl 17.01: Ingen vand på Engvej og vængerne til venstre, der er lukket for vandet p.g.a. brud
vi arbejder og vender tilbage med ny melding, når det er lukket
det må forventes at det bliver 3-4 timer fremme før vi kan levere vand. beklager.
19,01 så er vi klar igen. undskyld generne, men hovedledningen i Engvej var brækket på langs udfor et  stik. fundet og repareret.

12.december,2017:

Vi har fået lavet installation, så vi hvis strømmen fra Ørsted udbliver kan leje et nødstrømsanlæg og sætte til vandværket, så vi selv kan skabe el-forsyning i givet fald. Denne installation skal vi afprøve for at sikre, at den kan virke i påkommende tilfælde. Det sker tirsdag den 12.december, hvor vi afbryder strømmen kl. 10.00 for at tilkoble nødforsyningsanlægget. Der bliver hul i forsyningen i et par minutter ved start og frakobling af nødstrømsanlægget. Det tog et par timer, men det virkede som ønsket.

 

23. november, 2017:

Så gør vi klar til at måle, hvor meget vand, der kommer udenfor Dåstrup.  I dag graver vi en målerbrønd ned, og afbryder for vandet syd for Dåstrup. Vi åbner for Viby-vand, så det bliver kun et par ejendomme mellem Vestergade og Langagervej, som ikke har vand i nogle timer i dag. 

 

2.november, 2017:

Brandhane på Agerfløjen nedtaget for reperation.
Bemærk: Vandforsyning på Agerfløjen er normal igen torsdag den 2. november 2017 ca. 13.00.

28.sep.2017:

sidste område i denne omgang bliver Bueager, Østervang, Skolen og  hallen samt Stjernen og Dåstruplund udstykningen.

26.sep.2017:

vi tager nye udfordringer, denne gang Byvejen fra Assendløsevej til nr 22, Hasselvænget, Lærkevænget og Dåstrup Kirkevej.

20. sep. 2017:

vi gentager lørdagens kontrol (kontrol af kontrol) desværre uden det helt klare billede af, hvor det kunne være.

16.sep.2017:

fra 02.00 til 04.00 vil der blive lukket for vandet. I første omgang for grundejerforeningen Lassensminde + Engvej. Siden Åfløjen og Agerfløjen. Lukningen vil tage ca ½ time pr område.

Nye områder annonceres senere.

Finde huller i vandbanen:
Efterår 2017:
Vi har et stort svind, så i den kommende tid vil vi lukke for vandet i områder i perioden mellem 02.00 og 04.00, næste gang bliver det  tirsdag 26/9. og tor. 28/9.
Vi har været ude og lukke lørdag den 16., , onsdag den 20. og vi fortsætter til vi finder et område, hvor vi kan købe bistand til detailsøgning så vi kan iværksætte reparationer de rette steder.
 
Formålet er at finde ud af, om vi kan nedsætte forbruget i perioden ved at lukke for et område ad gangen og dermed mulige fejlkilder (utætte rør, muffer, samlinger el.lign)
 

30.aug.2017:

vi køber vand i Viby, da vores rentvandstanke skal have den 5-årige kontrol og evt. lille rensning. umiddelbart vil det betyde lidt lavere tryk over dagen, efter 08.00 og resten af dagen. Der var desværre en gammel ledning, som vi får fjernet. Hullerne i rentvandstanken skal støbes og hærdes, så vi køber vand i Viby til og med mandag.

 Mandag 04.09.2017 16.00 så kører vi igen. der er normalt tryk og tankene er klar til brug.

 

10.aug.2017

lukket for vandet på Ingeborgvej fra 10.00 og ca 1 time.

15.marts2017

forsætter fejlsøgningen fra kl. 02.00 til kl. 04.00, i perioden vil der blive lukket for vandet i områder af Dåstrup. Forbruget er kommet ned under 1m3. så vi fortsætter, når det stiger igen.

14.marts2017

graver vi på Åfløjen, i håb om, at vi kan finde og reparere stikledningen/forsyningsledningen i Åfløjen. Der lukkes for vandet på Åfløjen fra 09.00 til arbejdet er udført, forventeligt kl. 14.00. Fejlen fundet og rettet. Rust gennem et vandrør af jern som stikledning.

7.marts, 2017:

Vi etablerer en ny sektionsventil på Langagervej mod Markvangen i løbet af dagen eller i morgen. Der kan forekomme lukning for vandet i kortere tid.

6. marts, 2017:  

Fejlsøgning på Langagervej og Markvangen afsluttet uden held. I morgen vil vi søge efter forbindelsesledningen mellem de to veje og sætte en sektionsventil, så vi i en fremtidig situation kan lukke af for Markvangen alene og begge ved Byvejen.

Anvendelsen af sporgas har i en periode givet masser af brus i vandet, som i nogle tilfælde har vist sig helt hvidt ved afgang vandhane. Efter kort tid er gassen blæst af og vandet, som ikke fejler noget, kan drikkes eller anvendes til madlavning. Vi beklager generne.

Fejlsøgning fortsættes. 

4. marts 2017  

lørdag morgen 25/2-17 02.00-02.30 var vandforsyningen ikke afbrudt udenfor Dåstrup. vi skal kontrollere ændringen i forbruget.
Næste lørdag (4/3) vil vi i et mere afgrænset område lukkke fra 02.00-02.30 udvidet til 03.15, men vi fandt et område som skal undersøges nærmere.

Mellem Dåstrup by og Søster Svenstrup Byvej. Byvejen og sideveje på strækningen.

Lørdag den 4. marts, 2017 fra kl. 02.00 til 02.30 vil der være lukket for vandet til Søster Svenstrup Byvej og Svenstrupvejen mod nord.her går vi mere i detaljer med vores undersøgelse. beklager evt. gener.

Lørdag den 25. februar 2017: fra kl. 02.00 til 02.30 vil der være lukket for vandet udenfor Dåstrup by som led i en undersøgelse af, hvor vi har det store spild, som vi p.t. har. vi beklager evt. gener.

Søndag den 15.januar,2017 Der er noteret brud på Søster Svenstrup Byvej 27. Skaden er udbedret og der er vand igen.

Tirsdag den 10. januar,2017 Der er noteret brud på Kastanievænget/Engvej. Skaden er udbedret og der er vand igen.

Tirsdag 11.oktober:  på Svenstrupvejen 8 er der brud, så vi lukker for vandet ca 1600 og et par timer frem fra Søster SVenstrup Byvej og nordpå. 1800 opgaven løsyt.

Lørdag 6.august: Brud, så ej vand på Søster Svenstrup Byvej fra nr. 7 til nr. 29 og de lige nr. overfor samt Løvebakkevej.p.g.a. brud hos nr. 27, hvor der graves til kloak.. Reparation påbegyndt og forventes færdig et løbet af en times tid fra 1745.

Færdig 18.30, bortset fra Løvebakkevej, som ok 20.00.

Lørdag 2. juli: Arbejdet med færdiggørelse af omlægningen af iltning fra åben iltningstrappe i iltningstårnet via reaktionstank og pumper til filteret - alt gammelt er taget ned - og nu kører vi via Difusere med levering af komprimeret luft direkte i sandfilteret. Processen gør, at vi kan levere vand hurtigere efter stop og at vi kan styre tilsætningen af luft. Så kan vi ombygge iltningstårnet til lagerrum, så vi kan have komponenter på rent lager som ikke ligger i vandværkets produktionslokaler.

Mandag den 20. juni til torsdag den 23. juni har vi købt vand i Viby og repareret vores iltningsanlæg. Arbejderne fortsætter i næste uge, dog uden gener for forbrugerne.

mandag 13juni2016 fra 0940 - 0955 er der ikke vand på Bakkefløjen, p.g.a. ændring af tilslutning for en forbruger.

30maj2016: Reparation af sektionsventil på Bakkefløjen. 
Medfører ingen vand i nogle timer over dagen for Bakkefløjen, Engvej, Pilevænget, Bøgevænget, Kastanievænget, Egevænget og Dåstrup Birkevænge. I perioden 09.00-   ....  10.10 nu er der vand igen.

 10feb2016:  Fra ca 0800 til 1230 har der været klumper i leveringen. en fejl i en plc medførte at styringen af pumperne ikke virkede optimalt, men fejlen er nu rettet og vi kører igen normalt. Vi beklager ulejligheden.

8dec2015 kl. 09.20 .. :STOP for vand fra Langagervej og sydover dvs hele Søster Svenstrup området har ikke vand. GEF har gravet en ledning over på Byvejen ved nr. 48. Smeden er i gang med reparation. Nyt når der er vand igen.
Og så er der vand igen til de fleste, kun nr. 48 er uden forsyning til 1600 i eftermiddag(ca). SÅ er der vand igen.

17nov2015:GEF har gravet ledningen over til Byvejen 56. Det medførte stop for vand til resten af ledningsnettet (syd for) fra 0930-1145, hvor der nu er vand på igen til alle.

Oktober 2015:  Vi har etableret ny ledning på Byvejen fra nr. 14 til nr. 1 og forbinder den med ledningen fra Lærkestien så ringforbindelsen nu går via Byvejen og ikke gennem haven hos een forbruger på Byvejen.
Samtidig udskifter vi nogle spindler til nogle sektionsventiler rundt om i byen og sætter en ekstra prøvehane op til kontrol af vandets kvalitet.

05okt2015: Udskiftning af ledningen i Byvejen fra nr. 14 til Engvej udføres i uge 41-42 og 43. Ringforbindelsen via Lærkevænget flyttes til Byvejen med forsyning af Lærkevænget via Lærkestien.

07aug2015: GEF laver brud på Markvangen. Repareret. Uden vand 17-20.

August 2015: Gundsø Entreprenør Forretning udfører for Roskilde Forsyning ny kloakanlæg på Markvangen, Langagervej, Dåstrup Hulvej, Byvejen og Vestergade samt Søster Svenstrup Byvej, det startede i uge 33/2015 og forventes afsluttet inden 1.december, 2015.
 

29jul2015:  vi har et brud på Hannavej, så vandet pibler op og ned ad vejen. Entreprenørerne kommer i formiddag, så vi kan blive nødt til at lukke for vandet fra Margrethevej til Ingeborgvej. - det er nu genåbnet. VI skal stadig reparere en stikledning, så vi lukker for Hannavej senere et kort øjeblik. Arbejdet udføres tirsdag den 4. august fra 0730, der lukkes for vandet på Hannavej fra ca 0900.

18.juni2015 13-16der afbrydes for vandet på Åfløjen, Egevænget og Lærkevænget i forbindelse med udskiftning af de sidste 3 forbrugsmålere.

24jan2015 16.55 stop for vand genetableret 17.05. fejl i styring (program) fundet og rettet af programmøren, der undskylder fejl og gener.

23nov2014 Mandag gøres ledningen færdig og den nye ledning på Søster Svenstrup Byvejs første 40 meter sluttes til. Tirsdag den 25. november sluttes den sidste forbruger til (uden at vi lukker for vandet) og vi er færdige. De sidste arbejder på marken gøres til foråret.

17nov2014 I denne uge færdiggøres den nye ledning og den sidste nye ventil sættes for enden af Søster Svenstrup Byvej og så går vi i produktion.

10-11.nov.2014 vi skyller resten af den nye ledning mandag og tirsdag fra 1000-1400. beklager generne.

05nov2014 Nyt brud på Mosevej ud for nr 1. Repareres torsdag den 6. fra 0900, der lukkes for vandet på Mosevej og Kokholmvej fra 0900 til udbedringen er udført. Det var en anboring til stikledningen, som gav problemet, så ny anboring og ny stikledning under vejen. Udført og vand på igen 14.34

04nov2014Brud opstået under boring af ny ledning under Byvejen ved Søster Svenstrup Byvej. Medfører at vi lukker fra 0900-1800 for vand for hele det gamle Søster Svenstrup forsyningsområde. Beklager ulejlighed og gener.

22juni2014 - BRUD på Søster Svenstrup Byvej, udfor nr. 10!. Der lukkes for vandet mandag kl. 09.00 og repareres. Vi håber på at det kun tager et par timer som i lørdags.
Vi har sendt mail de 115 forbrugere af 147, som har givet os en reel email-adresse.
Vi ser frem til efterårets nyinvestering - ringforbindelsen via Birkede Brovej ned over marken til Birkede Møllevej.
20juni2014 brud på Søster Svenstrup Byvej udfor nr. 23.
Der lukkes for vandet LØRDAG i hele det gamle Søster Svenstrup forsyningsområde i et par timer fra 0900 !! Færdig 10.19 vand på igen. Vejen klar ca 1130.
 
4.maj2014 brud på forsyningsledningen i Søster Svenstrup Byvej udfor nr. 1. Reparation påbegyndes mandag morgen, der vil blive lukket for vandet i resten af Søster Svenstrups leveringsområde. 5.maj2014 udbedret og vand på igen.

2014  I uge 15 fra mandag den 7. april tages el- og automatikken på vandværket ned og erstattes af nyt. Arbejdet forventes afsluttet fredag den 10. april. I denne periode leverer Viby Vand vand til alle forbrugere i Dåstrup forsyningsområde. Der kan være mindre tryk på i spidsbelastningerne. Arbejdet er nu så langt, at vi har sat produktionen i Dåstrup igang igen og lukket for vandet fra Viby. Afsluttet.
 
15aug2013 Der er opstået et brud på Svenstrupvejen udfor nr. 14. 16aug2013: reparation påbegyndt. Lukket for vandforsyningen til Svenstrupvejen fra nr 26 og nordpå.  kl.1500 stå er der VAND til alle igen.
 
8jun2013 Brud på Søster Svenstrup Byvej overfor nr 25. Udbedret.
 
**************************************************************
Tak til Jørgen Jensen

Jørgen Jensen har efter mange års virke for vandværket valgt at trække sig. Ring derfor ikke længere til Jørgen, men til een af de tre på driftsiden nævnte.  
 
 
 
retur til forsiden
 
 
tilbage til  Vandværket
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com