Vandværket / Vandingsforbud

Vandingsforbud

 
For at begrænse vandforbrug til sekundære formål er der fastsat følgende regler om havevanding:
  •                 Græsplæner, herunder idrætsanlæg, må ikke vandes
  •          Vanding i øvrigt må ikke foretages med automatiske havevandere.
Undtagelse:
  • Havevanding med håndført slange må foretages.
  • Havevanding med vandkande og lignende må foretages.
 
  • Reglerne er fastsat af Roskilde Amt og videreført af Roskilde Kommune, og tiltrådt af Vandværket.

Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bødestraf.
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com