Vandværket / Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Bestyrelsen skal hvert år udgive et nyhedsbrev. 
Det lægges på hjemmesiden, med nedenstående link:
 
 
Har du ikke email eller ikke har givet bestyrelsen oplysning herom, vil du få tilsendt nyhedsbrevet (manuel omdeling).
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com