Drift / Takstblad

Takstblad

Takstblad udvisende de forskellige takster og gebyrer vedtages af generalforsamlingen .

Efter generalforamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag, sendes takstbladet til godkendelse af Roskilde Kommune. Foreløbig takstblad, se det ved at klikke på nedenstående:

Det gældende er det af generalforsamlingen godkendte for 2022. se årsrapporten.

Bestyrelsen udarbejder forslag til næste års takstblad i februar måned. Acontoopkrævningen baseres på dette forslag.

Det godkendte takstblad danner grundlag for opkrævningen af vandafgifter, gebyrer og afgifter samt moms.

 

Årlig aflæsning af vandmåleren finder sted i begyndelsen af november med data pr 1. november.

Tallet indgår i beregningen af årets forbrug, idet vi med udgangspunkt i sidste års aflæsning (+ korrektion for eventuel udskiftning i årets løb). beregner årets forbrug, som afregnes i februar måned til betaling 1. marts året efter.  

Der opkræves a conto for 1. halvår samtidig med årsopgørelsen.

Næste opkrævning kommer i august til betaling 1. september (a conto 2.halvår).

PBS oplysninger:

      PBS-nr.: 03067580
      Deb.gr.nr.: 00001
      Forbrugernr.:  findes på din a contoopkrævning.

Hvert år på generalforsamlingen vedtages årets takstblad. Det kan findes i Årsrapporten for forrige år sammen med budget for iår.

__ Se vandværket/generalforsamling.

Skal du bruge tidligere års takstblade så kig under generalforsamling og find årsrapporten for året før det år du ønsker at se takstbladet for. Det indgår sidst i årsrapporten

Vil du vide mere om opkrævning af vandafgiften, se vandmåler aflæsning

 

 
 
 
GENVEJE:
 
 
 
 
 
 
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com