Drift / Vandmåler aflæsning

Vandmåler aflæsning

Målerne fra Kamstrup (MC21): Den årlige aflæsning udføres som  fjernaflæsning af vandværket (om muligt).
Husk selv at kontrolaflæse hver uge / måned samt den 1. november.
 
1. november er skæringsdag for aflæsning af vandmåleren.
 
Vandværket aflæser din vandmåler via radioen i måleren.  Den pr 1.nov.2017 aflæses i løbet af november måned og vil indgå i årsopgørelsen 1. marts 2018.
 
Kan vi ikke aflæse via radiomodulet vil du blive kontaktet for fysisk aflæsning.
 
Data vi får er status 1.november kl. 00.00
 
vil du kontrollere regningen, når den dukker op i februar måned skal du huske at notere status på vandmåleren (ikke de 3 små tal som er antal liter) men kun de store cifre som viser  m3. Du betaler for hele m3.
 
Måleren gemmer hver måned status pr månedsskiftet. Så når vi aflæser i løbet af november, får vi status pr 1.november kl. 00.00. 

d.v.s. status 1.november 2017 minus 1.november 2016 giver forbruget til afregning i februar 2018. se takstblad for de forskellige takster
 
Vi oplyser FORS om tallet også, så du kan få en afregning for kloakbidrag jfr FORS prisliste. 
 
Betaler du via BS kommer opgørelsen på din betalingsoversigt, ellers vil du modtage en opgørelse med et indbetalingskort, som skal betales senest den 1. marts. tillagt et gebyr på kr. 50,00 for manuel behandling af opkrævning og indbetaling. Gebyret spares ved tilmelding til BS.
 
Hjælp til selvhjælp:
 
For lettere selv-aflæsning af vandmåleren (specielt hvis den sidder i en målerbrønd) kan du tilkøbe et display, som du kan sætte indendørs og via radioforbindelsen aflæse din vandmåler og dermed dagens, ugens, månedens forbrug samt målerens udvisende.
 

Pris 695,00+moms. Betales på girokort. Og så klargøres display og leveres til ibrugtagning.    Bemærk, at du skal indtaste dato og klokkeslet, hvis der bliver afbrudt for strømmen. Kræver 230v stik med et årligt forbrug på nogle få kwh.

 

Se vejledning eller den nyeste engelske vejledning for detaljer.

Display kan bestilles på mail daastrupvand.adm@gmail.com.

 
BEMÆRK har du jerndæksel over måleren er der specielle forhold !!
 
Forsikringsskade:
 
Har du haft brud og dermed større vandforbrug, som du kan få refunderet af din forsikring, kan vi komme og aflæse målerens historiske data. Gebyr kr. 250,00 + moms. kontakt vandværket.
 
 
 
 
Retur til forsiden
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com