Drift / Planlagte ændringer

Planlagte ændringer

 
2013, 2014, 2015 udskiftes alle vandmålere.
 
Den årlige måleraflæsning pr 1november, gennemført af vandværket via radioforbindelsen i måleren hos forbrugerne. Alle af aflæst! se aktuel status på forsiden til drift.
 
2014: ny automatik installeres. arbejdet udføres i uge 15.
            ny iltningsløsning testes pr boring indtil endelig i 2016
            ny ringforbindelse ad Birkede Brovej til Birkede Møllevej - efterår
 
2015: ringforbindelse fra Byvejen 14 til Engvej flyttes fra Lærkevænget til Byvejen.
 
2016: iltning ændret fra iltningstårn/reaktionstank til diffusere med kontrolleret lufttilførsel udført juni måned.
 
2017:  
I februar og marts lukkede vi nogle nætter og forsøgte at finde utætheder i dele af ledningsnettet, men desværre uden det store held, så vi må fortsat følge natforbruget og se om vi kan finde hullerne på anden vis. 
 
Vi skal ned i rentvandstankene her i 2017, så vi vil en dag lukke for produktionen og hente vand i Viby. Nærmere om tidspunkt følger. Det blev gennemført dog ikke uden gener, idet Viby havde et udfald en mandag morgen, hvor alle ville i bad på samme tid. men vi fik opgaven løst.
 
2018:
Fortsætter arbejdet med at finde og reparere hulller i ledningsnettet.
Vi har fået ny udgave af vores styresystem (SRO), Blue Control 7000 med video kører nu.
 
 
 
 
Tilbage til forsiden
Kontakt os: Erik 2555 1121 ...Drift: Arne 21962292, Jørn 2967 9182; Sune 53657372 .. . - CVRnr 32598951  | kimmn_dk@yahoo.dk