Drift / Udskiftning af vandmålere

Udskiftning af vandmålere

Ny vandmåler.                                                                                                                                                                            
Det er et myndighedskrav, at en vandmåler skal kontrolles efter 9 års drift, eller også skal den udskiftes.  I 2013-2015 har vi udskiftet alle målere, så i 2019 vil vi udtage et antal til kontrol og beslutte hvad der så skal ske.
Vandmåleren er en Kamstrup Multical 21.
Vandmåleren er fjernaflæsbar, d.v.s. at vandværket ved at køre forbi din ejendom kan aflæse vandmålerens udvisende. Se Kamstrup Multical 21 for flere detaljer.
Fjernaflæsning betyder at du ikke længere skal indberette målerens visning, med mindre du bliver kontaktet herom. 
 
Link til beskrivelse af vandmåleren findes under LINKS.
" Multical21 "
 
 
 
Retur til forsiden
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com