Vandværket / Forsyningsområde(Kort)
 
Kommunens vandforsyningsplan findes som særskilt web-side på kommunens hjemmeside.
Med linket til hele planen kan du åbne kortet og selv sætte LAG, Adresse, etc.
Med linket til Dåstrup åbner du planens kortafsnit for Dåstrup Vandværk.
 
Her kan du via den lille trekant i venstre kant af kortet vælge LAG, evt. din adresse og se hvor vandledningerne ligger. 
 
Dåstrup-ledning er Dåstrup Vandværks ledningsnet.
 
Læs mere på kommunens hjemmeside.

Kort over Dåstrup Vandværk's forsyningsområde

Roskilde Kommune har opdelt kommunens arealer i forskellige forsyningsområder som er tildelt de forskellige vandværker, at forsyne. 
 
Det af Roskilde Kommune tildelte forsyningsområde ses på andet link, medens det første giver dig adgang til selv at vælge på kortet for hele kommunen.
 Flere deltajer kan ses på dette link: (Dåstrup Vandværks ledningsnet):
Det sidste kort, som holdes vedlige af vandværket er en del af kommunens kort og bruges til LER-forespørgsler.
 
LER er et register over hvilke ledningsejere som har ledninger liggende i jorden på såvel offentlig grund (veje og fortove) som privat grund. LER er baseret på en lov, som skal sikre ejere af ledninger erstatning, hvis der sker skader under gravearbejde. Alle graveaktører skal således forespørge om ledningerne og deres placering. Vi modtager ca 50 sådanne forespørgsler om året.
 
 
 
Tilbage til forsiden
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com