Dåstrup Vandværk Amba

 

Info

Vandforsyning-status er i øjeblikket:

NORMAL    
(Søster Sventrup Byvej kommende lukning den 30. juni, se under Drift)
 
Ved driftsforstyrrelser af vandforsyning 
 
 
 
 
 
 

Nyheder:

Nyhedsbrev: klik her
 
 Aflysning!!!
Generalforsamling tirsdag den 24. marts kl.19.30 er aflyst.
På grund af situationen i landet i 2020 har bestyrelsen i Dåstrup Vandværk besluttet, at årets generalforsamling ikke afholdes, ej heller senere på året. Det begrundes med, at tidsfristen for afholdelsen i vedtægterne er udløbet med udgangen af april måned, samt det faktum, at der ikke er væsentlige punkter på dagsordenen, der skal tages beslutning om. Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte uændret frem til generalforsamlingen 2021, og der er ingen planer om ekstraordinære investeringer, som vil kræve en generalforsamlingsgodkendelse.
 
På gensyn.
BESTYRELSEN.
 

Orientering:

Dåstrup Vandværk leverer ca. 55.000 m³
vand til forbrugerne i Søster Svendstrup
og Dåstrup.
 
Vandtrykket ligger på 3,0 til 3,2 Bar i dagtimerne, men fra kl. 23.00 og til kl. 04.30 nedsættes det til 2,4 Bar.
Ved det mindre vandtryk sparer vi bl.a. på strømforbruget.
 
Vandets hårdhedsgrad er omkring 10.
Kontakt til vandværket.... brug hjemmesiden, eller ring eller skriv til bestyrelsen, driftslederen eller een af vore driftskontakter hvis der ikke er vand.
 
Hjemmesiden er opdateret: Den 05.06.2020
Hjemmesiden er startet den 21.02.2013.
Historik starter der.

Bestyrelsen/Generalforsamling

Bestyrelsen:

 

 

Generalforsamling:

 

 

Ordinær generalforsamling den 24. marts 2020 er aflyst.

 

Dagsorden 2020

Kontakt os: Erik 2555 1121 ...Drift: Arne 21962292, Jørn 2967 9182; Sune 53657372 .. . - CVRnr 32598951  | kimmn_dk@yahoo.dk